Imprimer

Politique de confidentialité

Privacybeleid
Informatie over verzendingen
Beveiliging en volledigheid van informatie
Bewaren van klantgegevens
Instemming
Contact opnemen met Hollinsigne 
Bescherming van klantgegevens


We begrijpen hoe belangrijk privacy voor onze klanten en bezoekers op de Hollinsigne -website is. Al enige jaren behandelen we wat we te weten komen over onze klanten als vertrouwelijke informatie. We geven of verkopen bijvoorbeeld geen vertrouwelijke of Persoonlijke gegevens (zoals hieronder beschreven) over onze klanten aan derden die niet betrokken zijn bij hun transactie, behalve als dat wettelijk vereist of nodig is om Sapero-services te leveren aan de klant.

We verzamelen en bewaren informatie over elk pakket dat we behandelen, zodat we de door onze klanten bestelde goederen op een efficiënte manier kunnen leveren. We gebruiken de informatie over onze klanten voor het leveren of verbeteren van de services die we onze klanten ter beschikking stellen, voor het factureren en voor het naleven van overheidsvoorschriften. Hoewel de overheidsvoorschriften in de vele landen waarin we werkzaam zijn van elkaar verschillen, omvatten ze vaak informatieverstrekking aan transport-, veiligheids-, douane-, en andere autoriteiten.

Terwijl we informatie over onze klanten verzamelen en gebruiken. Kunnen wij naarmate Hollinsigne haar bedrijfsactiviteiten uitbreidt dochterondernemingen of bedrijfsunits kopen of verkopen. Als onderdeel van deze transacties kunnen klantengegevens van de dochterondernemingen of bedrijfsunits deel uitmaken van de overgedragen bedrijfsmiddelen.

De door Hollinsigne  verzamelde informatie bestaat deels uit gegevens die betrekking hebben op een identificeerbaar persoon ("Persoonlijke gegevens"). Persoonlijke gegevens zijn bijvoorbeeld namen, adressen, e-mailadressen, creditcardnummers en telefoonnummers. We verkopen nooit informatie aan derden indien hiermee een bepaalde klant of groep klanten kan worden geïdentificeerd. Geanonimiseerde gegevens, waarbij de namen, adressen en andere Persoonlijke gegevens zijn verwijderd, worden soms gedeeld met derden. Ten slotte verstrekken we wel Persoonlijke gegevens aan overheidsinstellingen indien de wet of voorschriften dat voorschrijven.

Naast de hierboven beschreven gegevens, verzamelen we telefoonnummers en e-mailadressen voor het geval we contact moeten opnemen met de ontvanger of geadresseerde van de zending om een probleem op te lossen of informatie over de status van de zending te verstrekken.

Informatie over verzendingen
Informatie, met inbegrip van Persoonlijke gegevens, die is verstrekt bij het opgeven van een bestelling vormt de bevestigingsemail een officieel afschrift van die zakelijke transactie en kan niet meer worden gewijzigd nadat de transactie voltooid is.
Hoewel we ons naar redelijkheid inspannen om de toegang door onbevoegden tot onze locatie en voertuigen te beperken, zijn wij niet verantwoordelijk voor het bewaren van de vertrouwelijkheid van informatie die openlijk zichtbaar op een pakket of brief is aangebracht.

Beveiliging en volledigheid van informatie
We behandelen onze gegevens als bezittingen die moeten worden beveiligd tegen verlies en ongeoorloofde toegang. We gebruiken informatiebeveiligingstechnieken om vertrouwelijke informatie afdoende te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik binnen en buiten het bedrijf. De toegang tot klantgegevens is beperkt tot de werknemers die deze informatie werkelijk nodig hebben voor hun werk.

De Hollinsigne -website en de bijbehorende hulpsystemen zijn beveiligd met algemeen aanvaarde informatiebeveiligingstechnieken zoals firewalls, toegangscontroleprocedures en cryptografie. Zo wordt voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de vertrouwelijke informatie.

Bewaren van klantgegevens
We bewaren gegevens, met inbegrip van Persoonlijke gegevens, over klanten voor zakelijke doeleinden en wanneer overheidsvoorschriften dat voorschrijven. We bewaren bijvoorbeeld informatie over Goederen , pakketten, waaronder namen en adressen, zodat we een bewijs van aflevering kunnen overleggen en claims kunnen verwerken. De archiefstukken worden zorgvuldig vernietigd en de informatie wordt gewist wanneer de bewaartermijn is verstreken.

De Hollinsigne -website
In de volgende alinea's wordt beschreven hoe wij ons inzetten voor de beveiliging van Persoonlijke gegevens op de Hollinsigne -website. Hollinsigne -website is een website die word beheerd of gerund door STRATO

Welke informatie we verzamelen en hoe we die gebruiken
Gebruikers kunnen de meeste onderdelen van de Hollinsigne -website bezoeken zonder hun identiteit te onthullen of informatie over zichzelf te geven. Indien ze echter gebruik willen maken van onze interactieve services, kan het zijn dat zij zich moeten identificeren. De gebruikers worden dan gevraagd om enkele Persoonlijke gegevens te verstrekken.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die van een website naar de browser van een gebruiker worden verzonden en worden opgeslagen op de harde schijf. Cookies maken het webgebruik gemakkelijker, omdat zij de status, het gebruik, de voorkeuren en andere nuttige informatie over de gebruiker opslaan en beheren. De meeste browsers worden in eerste instantie zo ingesteld dat ze cookies accepteren. De gebruikers kunnen de instellingen echter veranderen wanneer ze de cookies willen weigeren of gewaarschuwd willen worden als de cookies worden verzonden. Instructies voor het wijzigen van cookie-instellingen vindt u in het Help-menu van uw internetbrowser. Hoewel het weigeren van cookies de interactie met de Hollinsigne -website niet ontregelt, moeten gebruikers cookies accepteren om gebruik te kunnen maken van bepaalde functies op de Hollinsigne -website.

Toestemming om bepaalde e-mails te ontvangen
Via de registratie op de Hollinsigne -website kunnen de geregistreerde gebruikers aangeven dat ze geen e-mail over producten, diensten en speciale aanbiedingen van Hollinsigne meer willen ontvangen. Ze moeten hiervoor het profiel wijzigen en de optie selecteren "Nee, ik ontvang zulke e-mails van Hollinsigne liever niet. Dit zoals de nieuwsbrief.

Herziening, wijziging en verwijdering van Persoonlijke gegevens
Geregistreerde gebruikers van Hollinsigne -website kunnen de informatie die ze eerder op de Hollinsigne -website hebben verstrekt, herzien, wijzigen of verwijderen, door hun profiel te wijzigen. De opgegeven voorkeuren kunnen ook worden herzien, gewijzigd en verwijderd. Geregistreerde gebruikers dienen te bedenken dat Hollinsigne desgewenst gebruikersgegevens zo goed mogelijk zal verwijderen, maar dat er informatie kan achterblijven in reservebestanden.

Verstrijken van bewaartermijn van gegevens
De persoonsgegevens op het registratieformulier worden gewist wanneer de gebruiker 14 maanden niet inlogt op de Hollinsigne -website.

Facebookknoppen. Als u op een facebookknop click dan worden er persoonlijke gegevens verzonden. Zie facebook privacypolicy


Instemming
Indien u deze site blijft gebruiken, stemt u automatisch in met het privacy-beleid van Hollinsigne . We behouden ons het recht voor te allen tijde naar eigen goeddunken beleidsonderdelen te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen door het gewijzigde beleid op de Hollinsigne ​-website te publiceren. Kijk regelmatig op deze pagina of er iets is veranderd.

Contact opnemen met Hollinsigne
Als u vragen hebt over deze privacyverklaring, het beleid met betrekking tot deze site of uw ervaringen met de Hollinsigne-website, kunt u contact opnemen met:

Commentaar, suggesties en materiaal dat naar Hollinsigne wordt gezonden, wordt geacht niet vertrouwelijk te zijn. Hollinsigne heeft geen enkele verplichting met betrekking tot dergelijk commentaar, dergelijke suggesties of dergelijk materiaal en is vrij om het zonder beperking te gebruiken en onder anderen te distribueren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen en op de markt brengen van producten waarin dit commentaar, deze suggesties of dit materiaal is opgenomen.